Läs senare

Arbets- och lektionstimmar i hetluften

23 Feb 2014


I förra numret, under rubriken ”Inget gratisjobb i år” skrev Tuija Jonsson om att det är viktigt att vi tar ansvar för vår arbetstid och för att arbetet ryms inom arbetstidens ram. Nyligen dök frågan upp i sociala medier, om tidsutlägg för arbetsuppgifter som att skriva inköpslistor, beställningar, eventuella inköp, institutionsvård som tvätt, lokalvård och livsmedelshantering. Förutsättningarna att arbeta som lärare i hem- och konsumentkunskap ser också väldigt olika ut i landet. Vi måste ha rimliga villkor för att bedriva undervisningen enligt läroplanen. Ta diskussionen med rektor om du känner att du har svårt att få in arbetsuppgifterna inom ramen av din arbetstid.
En annan diskussion som är aktuell i sociala medier just nu är hur ämnets 118 timmar fördelas över årskurserna så att eleverna ska ges möjligheter att nå kunskapskraven i åk 6 och åk 9. Jag kan konstatera att det ser väldigt olika ut i landet. Frågan är om eleverna får sin tid i ämnet? I Facebookgruppen, HK-portal­en lärarforum, har vi lärare blivit uppmanade att redovisa tiden som är utlagd. Det ska bli spännande att se resultatet.

Ämnesrådet och många andra arbetar med denna fråga som kan stödja kåren. Det är viktigt att vi på fältet hjälper och stöttar varandra i olika frågor dels genom nätverk där vi möts fysiskt men också via sociala medier där ett stort engagemang och delaktighet ger oss kraft. Har du funderingar så hör av dig till någon av oss i rådet. Du hittar våra mejladresser på Lärarförbundets hemsida.

Välkommen med debattinlägg:

Skriv till: mivida@lararforbundet.se
eller
miVIDA
Box 12239
102 26 Stockholm

Det går bra att underteckna med signatur, men skicka namn och adress till redaktionen.
Skriv max 1 700 tecken. Vi förbehåller oss rätten att korta av utrymmesskäl.

ur Lärarförbundets Magasin