Läs senare

Dags att lyfta fram skolidrottsföreningen

23 Feb 2014


Många nya idrottslärare möts av uppgiften att ”ta hand om” en skolidrottsförening utan att ha en aning om vad det är. Många föräldrar har barn som ett par dagar i veckan idrottar i skol-IF och ändå inte riktigt vet att det är en idrottsförening deras barn är medlemmar i. Och många är de kommunala tjänstemän och politiker som vill se fler barn och unga röra sig, men som saknar kunskap om skolidrottsföreningens förtjänster.

En skol-IF kan betyda väldigt mycket. Det är en förening där unga leder unga. Där får barn och unga en utbildning som ger dem kunskaper och färdigheter att axla roller som aktivitetsledare eller styrelseledamot. De unga som ges ansvar växer med uppgiften och vittnar om vad ledarrollen gjort med dem som människor. De berättar att de vågar prata inför andra, de har lärt sig planera, ta ansvar för fler än sig själv och driva sina idéer i mål. Och de som idrottar i en skol-IF får här en chans att själva påverka sin verksamhet. Att själva välja hur de vill utöva idrott och själva utveckla sina tankar. På det sättet öppnas idrottandet upp för fler. Traditionellt idrottande står åt sidan för nyskapande och nytänkande vilket gör att fler inaktiva lockas att idrotta på ett nytt sätt. På ett sätt de själva gillar.

Självklart är inte alla skolidrottsföreningar uppbyggda på samma sätt. Det står medlemmarna fritt att välja sin verksamhet. Men där barn och ungdomar själva fått ta ansvar växer en ny idrottsrörelse fram där spontaniteten, glädjen och gemenskapen står i centrum.

Klågerupskolans IF i Svedala kommun utsågs i våras till årets bästa idrottsförening i Skåne. På två år har föreningen lockat hundratalet medlemmar och bygger hela sin verksamhet på tävlingsfria aktiviteter där idrottsglädjen är i fokus. Elever på högstadiet leder yngre och föreningens sätt att arbeta har lett till ökad gemenskap på skolan och mobbning är ett obekant ord bland elever som trivs och gör saker tillsammans.

Svedala kommun vill nu att alla skolor i kommunen har en liknande skol-IF. Skolidrottsförbundet vill att alla skolor i landet har en skol-IF likt Klågerupskolans IF. Vi vill göra vår röst hörd så att fler får lyssna till berättelserna om en idrottsverksamhet som är barnens egen, som är här nu och i framtiden. Det märks en ökad medvetenhet kring barns idrottande och frågor kring tidig utslagning, brist på motion och flykt från föreningsidrotten. Skolidrottsföreningen kan spela en viktig roll och vi vill att skol-IF och deras engagerade medlemmar ska få bättre förutsättningar att vara framtidens idrottsförening för barn och unga på deras villkor.

Välkommen med debattinlägg:

Skriv till: mivida@lararforbundet.se
eller
miVIDA
Box 12239
102 26 Stockholm

Det går bra att underteckna med signatur, men skicka namn och adress till redaktionen.
Skriv max 1 700 tecken. Vi förbehåller oss rätten att korta av utrymmesskäl.

Fakta

Det finns 1 300 skolidrottsföreningar i Sverige med totalt 150 000 medlemmar. Skol-IF är anslutna till Skolidrottsförbundet som är en av idrottsrörelsens största organisationer sett till antalet föreningar och medlemmar.

skolidrott.se

ur Lärarförbundets Magasin