Läs senare

De bygger hälsa från grunden

Att samarbeta, lita på sitt eget omdöme och duga som man är. Det är grundtankar när Malmös elever har extra idrottstimmar.

04 Maj 2016

Foto: Emil Malmborg

Hälsa och samarbete löper som en röd tråd genom verksamheten. Ledarens roll blir ett mellanting mellan idrottsledaren, kuratorn och den lyssnande vuxne. Ett slags socialt entreprenörskap bortom den gängse idrottsvärlden. Tommy Karlsson och Lars Antin är frontfigurer i Kiosk – Kfum idrott och social kunskap. Verksamheten startades för tolv år sedan eftersom de var bekymrade över att många barn rör för lite på sig. De ville också skapa en fast värdegrund för barnen att stå på så att de vågar lita på sig själva.– Tidiga förebyggande insatser och trygga vuxna förebilder är avgörande för barn i riskzonen. Det satsas så mycket pengar när något tråkigt redan hänt. Vi vill att man lägger mer krut på att bygga en trygg självbild från start, de ska känna att de duger, säger Tommy Karlsson.

Sedan starten har de varit på 16 av Malmös skolor. Mellanstadieklasser i innerstaden följs under ett år, minst en timme i veckan. Det handlar om kost och hälsa, sömn och träning men också om allas lika värde. Tre av fyra lektioner hålls i gymnastiksalen och en i klassrummet. Tiden inkräktar inte på schemat utan är en extralektion.

Foto: Emil Malmborg– Det är vårt uttryckliga krav. Om vi ersätter ett annat ämne skulle det kunna tolkas som att vi tillhör skolvärlden, vilket inte är meningen, säger Lars Antin.

Per Ekström är lärare i idrott och hälsa på Österportskolan sedan 16 år. Han tycker att den extra timmen barnen rör på sig är ett bra komplement till övriga lektioner.

– Våra verksamheter tävlar inte mot varandra. De har sin planering och jag min. Kursplanen styr innehållet på mina lektioner, medan Tommy och Lars bygger sin verksamhet mer på sunt förnuft. De får fram att det är viktigt att röra på sig, kunna samarbeta och att alla ska vara med, säger han.

Det som behövs i dag, menar Per Ekström, är att få barn att bättre förstå sin roll i en grupp och vad de själva kan bidra med för att få den att fungera.

– Vi idrottslärare jobbar naturligtvis också med gruppdynamik och alla vill vi få fram att det är viktigt att ta hand om sig och trivas med sig själv.

Idrottsforskarna Katarina Schenker och Tomas Peterson har analyserat verksamheten och ser den som ett exempel på socialt entreprenörskap.

– Det var väldigt spännande att se hur konsekvent Tommy och Lars sätter humana värden först. Individen är alltid viktigare än resultatet, säger Katarina Schenker.

– Då barnen tar sig igenom en hinderbana två gånger säger Tommy alltid att de fått bättre tid andra gången, även om det inte är så. Då han visar dem hur man kan ta sig över en plint så kan han göra det på ett extremt klumpigt sätt, som en säl som släpar sig över.

Det är för att alla ska kunna göra det på sitt sätt. Gruppen ska heja fram individen, och det är samtidigt individens ansvar att se till att gruppen fungerar. Gruppen blir samtidigt reglerande mot den som exempelvis tar för mycket plats.

Verksamheten bygger inte på bedömning och att barnen måste prestera. Det handlar om lust att vara med, förklarar Katarina Schenker.

Under dagens timme ska eleverna i 5b på Österportskolan klättra snabbt i ribbstolar och dessutom i grupp komma fram till hur de kan vända på en matta medan de själva står på den. När Tommy Karlsson säger att mattan ska vändas under tystnad på det andra försöket är koncentrationen total.

– Ni måste våga testa, gör det på ert eget sätt. Tänk er en hög plint. Kan ni inte hoppa över så be någon om hjälp eller sänk den. Alla kan, säger Tommy Karlsson.

– Eleverna ska lära sig ta och ge plats. De hejar på varandra och hjälps åt. Gemenskapen ska vara naturlig. Då de lär sig samarbeta märker de vad som händer om någon gnäller och hur det påverkar gruppen negativt. Vi har sett hur elever träder fram och tar en ledarroll då de får möjlighet, sufflerar Lars Altin.

Tommy Karlsson använder ofta sig själv som exempel i samtalen med barnen, speciellt när ett samtal börjar bli känsligt. Är det dåligt med pengar hemma så det är svårt att köpa fotbollskor? Med hjälp av berättelser ur sitt eget liv kan han ta upp allvarliga ämnen, samtidigt som de avdramatiseras. Han vill vara en förebild som visar både sina brister och känslor.

– Vi slåss för att alla så småningom ska kunna delta ute i samhället på sitt sätt, att de ska våga leva. De har ett sådant enormt behov av bekräftelse. Föreningslivet tittar ofta bara på vinnare, vi berömmer alla. Vad gör det om jag fuskar lite och säger att de var snabbare andra gången de försökte? En gång i månaden viskar jag till var och en vad just den varit extra duktig på. Du skulle se deras leenden.

Vad tycker du om extra idrott?

Gavril Pozgaj:

– Det är jättekul, jag gillar idrott. Tommy är jätterolig och snäll. Jag visste inte att det är en extra timme men jag hade gått hit ändå.

Maya Otterlid:

– Det är jättekul, vi gör många roliga saker. Tommy är rolig och glad för det mesta. Det är bättre att vi har tre timmar i veckan då vi rör på oss än två.

Vera Lindforsen:

– Det är roligt och lite annorlunda, både idrott och hälsa. Tommy är rolig och bra på att hålla ihop klassen så det inte blir stökigt.

KIOSK

… står för KFUM idrott och social kunskap. Verksamheten vänder sig till mellanstadie­elever vid Malmös innerstadsskolor och har funnits sedan 2004.

Kiosk har studerats av forskarna Katarina Schenker och Tomas Peterson och redovisas i boken Kiosk – om idrott och socialt entreprenörskap.

ur Lärarförbundets Magasin