Läs senare

»Det känns inte så roligt att bli bortprioriterad«

AKTUELLTNär lärarlönelyftet fördelades på skolan blev alla lärare i praktiskestetiska ämnen utan. Håkan Tunander, lärare i idrott och hälsa, är besviken.

08 Dec 2016
Håkan Tunander, lärare i idrott och hälsa.

Håkan Tunander är inne på sitt tionde år som lärare i idrott och hälsa på Olovslund Nockebyhovs skolor i Stockholm. Han är väl medveten om att syftet med lärar­lönelyftet är att öka yrkets attraktionskraft. Men resultatet har blivit en skola där vissa får ett stort påslag på lönen och andra blir helt utan, menar han. Alla förstelärare och arbetslags­ledare på skolan har fått ta del av lönelyftet, vilket har skapat kraf­­tiga löneskillnader i kollegiet.
– Om det heter lärarlönelyftet, då ska väl alla lärare få ta del av det? Annars blir det ju inget lyft, menar Håkan Tunander.
Han säger att skolledningen hade velat fördela potten på alla lärare som uppfyllde kriterierna, men att Stockholms stad valde att göra annorlunda.
– Mest arg och ledsen är jag över det politiska beslutet från Stockholms stad, hur de har bestämt att pengarna ska fördelas. Jag anser att alla vi lärare har hjälpts åt för att göra skolan till en bra skola. Men sen är det bara 22 som får ta del av lyftet. Det känns fel. Systemet bygger på att de som har mest får ännu mer och vissa blir helt utan.
Dessutom har ingen av lärarna i de praktisk-estetiska ämnena fått ta del av lärarlönelyftet.

Skolans rektor, Henrik Kroon, kommenterar i ett mejl till Mivida:”Det jag ser som problematiskt är att det är många duktiga lärare som inte blivit tilldelade lärarlönelyftet. Att det på vår skola blivit just presterna, är inget vi på förhand planerat. Det faktum att det blivit så behöver vi ju så klart göra en analys av och arbeta med.” Håkan Tunander tycker ändå att det känns som om skolledningen gjort ett ”statement” mot de praktisk-estetiska lärarna.
– Att bli bortprioriterad är inte så roligt.

Pengarna ska lyfta särskilt kvalificerade

Lärarlönelyftet är en statlig sats­ning tänkt att höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Sammanlagt handlar det om 3 miljarder kronor årligen och det ska räcka till löneökningar för ungefär 60 000 lärare. Det är skolhuvudmännen som söker pengar hos Skolverket och det är också huvudmännen som i slut-
ändan bestämmer vilka som ska få ta del av lyftet.

Så bestäms vem som får lyftet
47% av kommunerna låter rektor eller förskolechef själv fatta beslut om vem som ska få del av lärar­lönelyftet.
20% av kommunerna låter beslutet fattas i grupp av rektorer respektive förskolechefer.
17% av kommunerna fattar beslutet om vilka som ska få del av lyftet på förvaltnings­nivå.

Källa: Lärarnas tidning och Chef & Ledarskap.

ur Lärarförbundets Magasin