Läs senare

Flest behöriga i idrott och hälsa

AKTUELLTIdrott och hälsa har flest behöriga lärare av alla ämnen på högstadiet och är också ett av de ämnen som ökar mest vad gäller behörighet på gymnasiet. Det avslöjar ny statistik från Skolverket.

03 Maj 2017

Drygt tre av fyra lärare, 76 procent, som undervisar i idrott och hälsa på högstadiet är behöriga. Det innebär att idrott och hälsa, näst efter tyska och historia, är det ämne som har högst andel tjänstgörande lärare med behörighet på högstadiet. Omräknat till heltidstjänster hamnar ämnet idrott och hälsa tillsammans med historieämnet i absolut topp i högstadiets behörighetsliga, med 82 procent.
Jämfört med föregående läsår har an­delen behöriga lärare dock minskat något i idrott och hälsa årskurs 7–9, liksom i de flesta andra ämnen.
I de lägre grundskoleåldrarna ser det sämre ut med behörigheten för de tjänstgörande lärarna i idrott och hälsa. På mellanstadiet hamnar ämnet på plats 9 av 20 möjliga ämnen, med 65 procent behöriga lärare. Och på lågstadiet sjunker behörigheten i ämnet ytterligare ner till 53 procent, vilket gör att ämnet hamnar på plats 11 av 17 möjliga ämnen för stadiet. Den genomsnittliga andelen behöriga tjänstgörande lärare i idrott och hälsa i grundskolan är 64 procent.
I gymnasiet är andelen tjänstgörande lärare med behörighet i idrott och hälsa
78 procent. Det placerar ämnet på plats 12 av de 21 ämnen med legitimationskrav som samlas in som enstaka ämnen och redovisas i Skolverkets behörighetsstatistik.
Jämfört med föregående läsår är idrott och hälsa ett av de gymnasieämnen där lärarnas behörighetsgrad ökat mest, med runt 3 procentenheter.

Läs mer i publikationen Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2016/17 på skolverket.se.

ur Lärarförbundets Magasin