Läs senare

Hallå där!

… Anette Karlsson som är ny ordförande i Lärarförbundets ämnesråd Hushålls­vetenskap.

08 Aug 2014

Vad har du för bakgrund?
– Jag är utbildad hem- och konsumentkunskapslärare och arbetar på Junedalsskolan i Jönköping. Dessutom är jag facklig förtroendeman i Jön­köpings lokal­­­­avdelning. I ämnesrådet är jag nog den ledamot som suttit längst, minst 10 år.

Vilka frågor ligger dig närmast?

– Jag brinner för ämnesutveckling och arbetsvillkor och vill arbeta för att hem- och konsumentkunskap ska få fler timmar och för att regeringen ska förstå att ämnet behöver komma in på gymnasiet.

Vad jobbar ni i ämnesrådet med just nu?

– Just nu jobbar vi mycket med arbetsmiljö- och villkorsfrågor. Det är många hem- och konsumentkunskapslärare som har tuffa arbetsvillkor, särskilt de som är tvåämneslärare. Dessutom jobbar vi med att ta fram en ny informationsfolder om hem- och konsument­kunskap och med stipendiet Årets HK-lärare som vi i rådet ansvarar för.

Vad är er roll i Lärarförbundet?

– Vi är ett rådgivande organ till förbundsstyrelsen.

Hur får man kontakt med er?

– Man mejlar till anette.karlsson1@jonkoping.se. Vi vill gärna få mer input från medlemmarna – så hör av er!

ur Lärarförbundets Magasin