Läs senare

Hållbarhet – mer än bara miljö

Djupdykning. Vi är på väg in i slutfasen av den period som FN har utsett till decenniet där lärandet för hållbar utveckling står i fokus (2005–2014). Men hur står det egentligen till med hållbarhetslärandet i skolan?

27 Nov 2013
Hållbarhet – mer än bara miljö
Illustration: Pia Koskela

De gällande läroplanerna för grund­skolan och gymnasiet slår fast att all skolundervisning, oavsett ämne, ska ha ett miljöperspektiv. Undervisningen ska bland annat belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.
Sedan FN:s så kallade Brundtlandrapport kom 1987 brukar de flesta definiera hållbar utveckling som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Många tänker kanske ändå främst på miljön när de tänker på hållbar utveckling, men för att samhällets utveckling ska vara långsiktigt hållbar krävs att hänsyn tas inte bara till den ekologiska hållbarheten utan även till den ekonomiska och den sociala eftersom de tre dimensionerna är ömsesidigt beroende av varandra.

Friska ekosystem och en hälsosam livsmiljö är den ekologiska hållbarhetens nyckelord medan framtidstro, sund företagsamhet och god hushållning av resurser är den ekonomiska hållbarhetens kärna. Den sociala hållbarheten innebär fokus på ett dynamiskt och rättvist samhälle där de mänskliga behoven uppfylls.

Att hänsyn måste tas till alla tre delarna för att samhällets utveckling ska anses hållbart innebär till exempel att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av miljöförstöring och ett segregerat och ojämlikt samhälle.

Vissa skolämnen har ett särskilt ansvar att undervisa om hållbar utveckling, ett av dem är som bekant hem- och konsumentkunskap. Andra ämnen, som idrott och hälsa, har bara det allmänna uppdraget att ta hänsyn till. För att läraruppdraget ska vara utfört är det dock i båda fallen viktigt att hållbarhetsperspektivet finns med i undervisningen.

Alla artiklar i temat Djupdykning: Hållbarhet (6)

ur Lärarförbundets Magasin