Ingår i temat
Nyanlända
Läs senare

Idrottsskola prisas för språkarbete

24 Nov 2015

Lärarlaget vid Linnéskolan och Haganässkolan i Älmhult har startat en idrottsskola för nyanlända barn och ungdomar. Syftet är att ungdomarna får träna svenska samtidigt som de får prova olika idrotter och träffa nya kompisar.
Det goda resultatet både när det gäller språkinlärningen och den sociala interaktionen har uppmärksammats av läromedelsförlaget Sanoma Utbildning. Förlaget har tilldelat lärarlaget priset Nyckeln, som är på 30 000 kronor.

Motiveringen lyder: ”Språkutveckling som sker i ett naturligt sammanhang är en viktig nyckel för att känna samhörighet och delaktighet i sitt nya land. Med det kommer garanterat språket.”

Idrottsskolan har aktiviteter en gång per vecka som leds av ledare från idrottsföreningar tillsammans med lärare. Aktiviteterna är schemalagda för Linnéskolans förberedelseklasser men frivilliga för Haganässkolans gymnasieelever.

Tack vare idrottsskolan får också föreningarna nya medlemmar då många av eleverna vill fortsätta med idrott på fri­tiden.

Prispengarna ska gå till kompetens­utveckling för lärarna. Bland annat planeras en kurs om utbildning av ny­anlända analfabeter.

Alla artiklar i temat Nyanlända (8)

ur Lärarförbundets Magasin