Läs senare

Lärarförbundet: En nödvändig injektion

DJUPDYKNINGDet hade inte varit bättre om vi inte hade fått några pengar alls. Så svarar Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström på frågan om de statliga pengarna är värda sitt pris.

25 Aug 2017
Bild: Emma Virke

De statliga lönelyften till lärare var en alldeles nödvändig injektion med pengar för att få fart på lärarnas löneutveckling, anser Lärarförbundet.
– Pengarna behövdes som ett komplement till den vanliga lönerevisionen. Men lärarlönelyftet har tagits om hand för dåligt lokalt vilket har lett till en negativ diskussion, säger Mathias Åström och fortsätter:
– Det har varit för oklart vad huvudmännen vill med reformen.
Beror inte det på att kriterierna för att få pengar är otydliga?
– Kriterierna är tvärtom väldigt tydliga. Det finns fyra tydliga kriterier för huvudmännen att definiera och använda lokalt utifrån vad de vill satsa på. Till exempel kunde de ha valt att satsa på lärare som arbetar i segregerade område för att höja resultaten där, eller på lärare som arbetar särskilt bra med kollegialt lärande, eller på lärare som vidareutbildat sig till speciallärare, eller på lärare som är VFU-handledare. Problemet är att många huvudmän inte har skaffat sig en idé om vad de vill uppnå med pengarna utan bara delat ut dem.
Finns det något som du anser kunde gjorts annorlunda?
– Många röster talar för att huvudmännen borde ha fått mer tid inför starten när processen i regeringskansliet drog ut på tiden. Det ligger nog en del i det. Man borde ha skjutit upp starten med ett halvår.

”Lärarlönelyftet har tagits om hand för dåligt lokalt” Mathias Åström, förhandlingschef.
Foto: Johanna Hanno/lararforbundet.se

Något rakt svar på om det är rätt eller fel av huvudmännen att använda den vanliga lönerevisionen till att jämna ut alltför stora löneskillnader som uppstått på grund av de statliga lönereformerna går inte att ge, enligt Mathias Åström.
– Det beror på de enskilda fallen. Om det finns en betydande löneskillnad mellan två individer blir frågan man måste ställa: Gör de samma sak eller gör de olika saker? Beroende på svaret kan det vara rätt eller fel att använda den ordinarie lönerevisionen till att utjämna skillnaderna.
Var det naivt av Lärarförbundet att tro att huvudmännen skulle skjuta till extra pengar utöver de statliga pengarna när de aldrig förut velat satsa på lärarna?
– Nja, jag tycker nog att huvudmännen har satsat en del. Löneutvecklingen inom den kommunala sektorn har ökat sedan ungefär 2011 och en del kommuner, som till exempel Botkyrka, har infört lokala lärarlönelyft.
Hur ser Lärarförbundet på att huvudmännen själva får bestämma om den statliga löneökningen ska avtalas tillsvidare eller för en viss tid?
– Vi tycker den ska avtalas tillsvidare. Att bara ge löneökningen tillfälligt blir hattigt och otydligt och gör att man förlorar den positiva effekt som man som arbetsgivare annars kunde ha fått.

Alla artiklar i temat Djupdykning: Karriärtjänster (6)

ur Lärarförbundets Magasin