Läs senare

Mer morot får fler i mål

08 Dec 2016
Gertrud Svensén chefredaktör
Gertrud Svensén
chefredaktör

I årets sista Mivida djupdyker vi i det där eftersträvansvärda tillståndet av lust och flow som får oss att vilja lära nytt: motivation.
Gymnasieutredningen, som presenterades härom veckan, har som huvudsyfte att få alla elever att gå färdigt skolan och ta examen. Där är naturligtvis motivationen en nyckelfråga. I utredningen framkommer att det finns lite olika syn på ansvarsfrågan bland lärare och rektorer. Vissa menar att det är skolans uppdrag att skapa motivation hos eleverna. Andra att bristande motivation
har sin för­klaring i faktorer hos de enskilda eleverna – att de är ”passiva” och ”inte målinriktade”.
Utredningen har övervägt att införa obligatoriskt gymnasium. Det kan ju verka logiskt om man vill få alla elever i mål. Jag är glad att den landade i ett förslag som bygger mindre på piska och mer på morot: ingen skolplikt men däremot mer individ­uellt anpassat stöd. Och som slår fast att en skoltrött elev ska ”motiveras att full­följa sin utbildning” – inte tvingas till det. I denna tidning möter du lärare som behärskar konsten att både motivera sina elever och sig själva. Efter detta nummer lämnar jag vidare redaktörskapet till Johanna Orre. Att hon är motiverad – det är jag helt säker på!

ur Lärarförbundets Magasin