Läs senare

När blir hälsa ohälsa?

FORSKNINGÖverdriven fixering vid hälsosam mat, så kallad ortorexi, är vanligt bland manliga studenter som läser ett idrotts- och kostinriktat högskoleprogram.

03 Maj 2017
Julia Malmborg är doktorand i hälsa och livsstil, inriktning omvårdnad, vid Högskolan i Halmstad. Resultatet av hennes första delstudie har publicerats under rubriken Health status, physical activity, and orthorexia nervosa: A comparison between exercise science students and business students i den vetenskapliga tidskriften Appetite. Foto Hanna Carmvall, högskolan i Halmstad

Som en första delstudie i hennes kommande avhandling har doktoranden Julia Malmborg vid Högskolan i Halmstad undersökt hur upplevelsen av den egna hälsan skiljer sig mellan studenter som går ett idrotts- och kostinriktat högskoleprogram och studenter på ett ekonomprogram.
– Min övergripande frågeställning handlar om när hälsa blir ohälsa. Jag ville ta reda på hur det påverkar en att befinna sig i en kontext och en klass där man hela tiden pratar om hälsa, säger Julia Malmborg.
Totalt fick 207 studenter, varav 118 gick på det idrotts- och kostinriktade programmet, svara på tre självskattande frågeformulär om generell hälsa, fysisk aktivitet och ortorexi.
Ortorexi är ingen medicinsk diagnos men beskrivs i studien som ”en överdriven fixering vid hälsosam mat”.
– Det är den internationella definitionen av begreppet. I Sverige har många vidgat begreppet till att även handla om över­driven träning, men jag har i min studie använt mig av den internationella definitionen, säger Julia Malmborg.
Studiens resultat visar att betydligt fler studenter, 34,5 procent, på det idrotts- och kostinriktade programmet hade ortorexi jämfört med 15,4 procent av studenterna på ekonomprogrammet. Av männen på det idrotts- och kostinriktade programmet var det så många som 45,1 procent som hade en överdriven fixering vid hälsosam mat. Dessa män var också överrepresenterade bland de studenter som i stor utsträckning ägnade sig åt träning på hög nivå.

ur Lärarförbundets Magasin