Läs senare

Nytt sätt att tänka för många

DJUPDYKNINGAlltför många lärare i hem- och konsumentkunskap missar att utmana de duktig­aste eleverna. Det anser Hanna Sepp vid Högskolan i Kristianstad.

03 Maj 2017
Hanna Sepp Foto: Högskolan Kristianstad

Hanna Sepp, universitetslektor vid Högskolan i Kristianstad, har besökt många hem- och konsumentkunskaps­-lektioner under sina år som lärare och examinator på lärarutbildningen. Hennes erfarenhet är att det alltför ofta är så att alla elever gör samma sak under lektionerna.
– Lärarna jobbar inte med att möta alla elever utan låter alla arbeta på en och samma nivå. Då blir uppgiften för lätt för vissa elever, konstaterar hon och fortsätter:
– Och vad händer när elever inte utmanas, jo, de tycker det är tråkigt på lektionen och börjar titta i sin telefon eller startar ett handdukskrig.
Hanna Sepp påpekar att det är mycket prat om att hem- och konsumentkunskap är skolans minsta ämne, och har så få timmar, men tycker att man i stället borde prata mer om vad de där timmarna används till.
– Ibland undrar jag vad vi gör med tiden vi har. Var är progressionen i ämnet – och utmaningen – när eleverna till exempel får baka lussekatter för tredje året, frågar hon retoriskt.

Under campusträffarna för distansstudenterna vid Högskolan i Kristianstad lagas en gemensam lunch som är tänkt att ge inspiration till hur man kan lägga upp undervisningen så att olika svårighetsgrader skapas.
– Som lärare kan man styra svårighetsgraden genom att se till att alla elever gör olika saker när de bakar eller lagar mat.
Men det är inte bara matlagningen och bakningen som behöver nivåindelas enligt Hanna Sepp. Samma sak gäller även de mer teoretiska bitarna av ämnet.

– När det gäller teorin är jag rädd att ämnet fortfarande har en del att arbeta med. Många lärare särskiljer teori och praktik i stället för att arbeta med kunskap i handling. Dessutom hålls den teoretiska undervisningen på lägsta möjliga nivå så att alla elever ska kunna följa med. Det gör att vissa elever aldrig blir utmanade under teorilektionerna.
Hanna Sepp har också reflekterat en del över hur de elever som snabbt klarar av sina uppgifter behandlas. Enligt henne bestraffas de ofta med att få tömma diskmaskinen eller vika handdukar i stället för att få nya roliga utmaningar.
– För våra studenter som går hela sin utbildning här, är det här med olika svårighetsgrader och att tänka på att utmana alla elever en del bland allt annat de lär sig, men för många av de aktiva lärare som går Lärarlyftet är det ett nytt sätt att tänka. De säger att det är som att vända på en sten jämfört med hur de har gjort hittills, säger Hanna Sepp.
Men även om hon har tänkt mycket på hur man kan individualisera undervisningen i ämnet så att även de duktiga eleverna blir utmanade i alla delar har hon inte funderat så mycket på om det finns elever som är särskilt begåvade i ämnet.
– Jag är lite tveksam till hur det i så fall skulle yttra sig. Det är lätt att man hamnar i matlagningen när man tänker på särskilt begåvade elever. Men om man bara är duktig på de praktiska delarna och inte förstår den teoretiska grunden är man inte särbegåvad i hem- och konsumentkunskap tänker jag.

Alla artiklar i temat Djupdykning: Begåvning (6)

ur Lärarförbundets Magasin