Läs senare

Saker man inte förstår

av Johanna Ulrika Orre
25 Aug 2017
25 Aug 2017
Johanna Ulrika Orre
chefredaktör

Vissa saker är svåra att förstå även om man får dem ordentligt förklarade för sig. En sådan sak är för mig att nästan allt nytt som införs i den svenska skolan måste vara vagt i konturerna i början.
Jo, jag vet att standardförklaringen är att skolor, liksom lärare, klasser och elever, är heterogena och att likriktning och enhetlighet därför inte fungerar.
Men när frustrationens vågor svallat höga, och mången lärare nästan gett upp, publiceras det ju ändå alltid till slut klargörande riktlinjer, stöd- och kommentarmaterial och faktorer som pekar ut de bästa vägarna till framgång.
I detta nummers Djupdykning ställer vi frågan om de statliga lönereformerna har varit värda sitt pris. Jag tänker att svaret kanske hade varit mer självklart om några framgångsfaktorer, läs tydliga riktlinjer, hade presenterats i samband med införandet i stället för långt senare.

För när varje skola, varje arbetslag och varje huvudman själv ska uppfinna hjulet varje gång en ny reform ska implementeras, är problemet att hjulet på vissa ställen direkt blir runt och fint och rullar på smidigt, medan det på and­ra håll blir fyrkantigt, svårmanövrerat och icke fungerande.
Ungefär som förstelärarreformen och lärar­lönelyftet.

ur Lärarförbundets Magasin