Läs senare

Självklart med mer rörelse i skolan

24 Maj 2013

Jag skriver angående förra numrets inlägg på Forum ”Idrott behövs vid sidan av schemat” för att berätta om vår skola som jag tycker är ett gott exempel, naturligtvis mycket tack vare en personal som har ett engagemang utöver det vanliga.

Den grundläggande idén för vår skola är att genom samarbete med föräldrar skapa en arena för trygghet, gemenskap och kunskap. Det sker genom ett målmedvetet arbete under ledorden idrott, lek, rörelse och yasuragi.

På Olympicaskolan i Hedemora har vi sedan starten år 2000 lagt 20 procent av timplanen på idrott, lek, rörelse, friluftsliv och ledarskap. Jag vill med bestämdhet påstå att konceptet har många vinn­ande faktorer. Idrott, lek och rörelse är vår profil.

Hos oss har eleverna många tillfällen till idrott på schemat och aktivitetsdagar förekommer flera gånger per termin. Under dessa dagar är idrottsföreningar delaktiga och eleverna får därigenom chansen att prova på ett brett utbud av idrotter och aktiviteter.

Alla elever arbetar med idrott och rörelse utifrån sin egen nivå. Olympica­spelen är ett mycket uppskattat arrangemang där våra mästare är eleverna. Här koras inga segrare, här vinner samarbete, respekt och laganda.

Den fysiska aktiviteten leds inte bara av en idrottslärare. Här är all personal inkluderad i arbetet med att alla elever får en god hälsa och att skolan ger inspiration och väcker intresse för olika slag av aktiviteter.

Rörligheter är inte enbart hänvisad till planerade idrottslektioner. Vi har regelbundet inplanerade aktivitetsdagar där elever får pröva på allt från golf, övernattningar i det fria, långa skidturer, simning till kolning med övernattning i militärtält.

Under läsåret planeras även integreringsdagar med aktiviteter där alla elever från sexåringar till årskurs 9 är bland­ade i olika grupper. Inom ramen för vår profil har vi ett värdegrundsarbete med arbetsnamnet yasuragi. Yasuragi kommer från japan­skan och betyder inre harmoni. Detta är schemalagt och våra ledord är reagera–agera. Detta gäller alla, elever som personal.

För de äldre eleverna i högstadiet heter profilen friluftsliv och ledarskap. Målet med vår kurs i friluftsliv är att genom vistelsen i naturen hjälpa eleverna till ett större självförtroende och en medvetenhet om sig själva och sina egna gränser. Eleverna får möjlighet att umgås i en annan miljö än den de vistas i dagligen under skoltid och kan på så vis utveckla en större gemenskap och djup­are förståelse för varandra.

Välkommen med debattinlägg:

Skriv till: mivida@lararforbundet.se
eller
miVIDA
Box 12239
102 26 Stockholm

Det går bra att underteckna med signatur, men skicka namn och adress till redaktionen.
Skriv max 1 700 tecken. Vi förbehåller oss rätten att korta av utrymmesskäl.
 

ur Lärarförbundets Magasin