Tema
Illustration: Madelen Lindgren (Bilden är beskuren)
Läs senare

Nyanlända

24 Nov 2015

Illustration: Madelen Lindgren (Bilden är beskuren)

miVIDA nr 3 2015 De praktiska ämnena ses som en naturlig inkörsport till den svenska skolan. Men precis som i de teoretiska ämnena finns det språk­barriärer och kulturkrockar att hantera. Mycket är vunnet om lärarna vet vilka kunskaper nyanlända elever har i bagaget och bygger vidare på dem, anser forskarna.

Alla artiklar i temat Nyanlända (8)

ur Lärarförbundets Magasin