Läs senare

Undvik kaos när du är sjuk

LÄRARVARDAGEn bra vikarie löser ett problem – en dålig kan skapa flera nya. Tydliga rutiner, instruktioner och lektionsplaneringar minskar kaoset för både dig och vikarien.

09 Dec 2016

– Säg alltid nej. Vad eleverna än föreslår så svara alltid nej!
Uppmaningen kommer från Elenor Hallin, lärare i idrott och hälsa och svenska på Kila skola i Sala, och hon riktar orden till nya vikarier.
Vikarier må vara en välsignelse för lärare som blir sjuka eller behöver vara lediga, men de kan också orsaka en del huvudbry. Inte minst gäller det i hem- och konsumentkunskap och idrott och hälsa, där elever och mindre ordningsamma vikarier lätt kan ställa till ett smärre kaos i salarna och en del redskap är direkt farliga om de inte hanteras rätt.
Elenor Hallin fick i våras goda skäl att fundera på hur vikarier bäst ska hanteras. En skadad hälsena gjorde att hon inte kunde leda idrottslektionerna och eftersom det var svårt att hitta vikarier fick flera olika anlitas, och instrueras, under sjukskrivningen.
– Ofta är de väldigt arbetsvilliga och därmed är hälften vunnet. Men tyvärr brukar eleverna passa på och säga att de får göra si och så och komma med egna förslag till aktiviteter. De kan också tackla lite extra hårt under bollspel och slänga ur sig taskiga kommentarer när någon missar mål. Om den som utsätts har svårt att hantera ilska – och vikarien inte lyckas avleda den – kan det i värsta fall sluta i slagsmål, säger Elenor Hallin.
För att förebygga den typen av problem brukar hon mejla sina vikarier och bifoga ett dokument där det står vilka rutiner och regler som gäller på idrotten. Det handlar om sådant som hur lektionen ska inledas, hur samlingarna ska gå till och hur allt ska avslutas.

– Rutiner är viktiga för de inger ett lugn hos eleverna. Jag skickar också med en lektionsplanering. Ibland får vikarien leda den aktivitet jag tänkt hålla själv, om jag vet att vikarien och eleverna kan hantera den. Kanske finns en motorik­bana, där eleverna får klättra och träna sin balans, redan utlagd i salen. I så fall får den ligga kvar, för sådana funkar klockrent med vikarier.
Moment som bara görs och bedöms under en begränsad period låter Elenor Hallin vänta tills hon är frisk och tillbaka i skolan igen.
– Takt och rytm, och orientering, går bort direkt. Jag måste själv kunna se hur väl kunskapskraven uppfylls. Dessutom är det svårt att ge en koreografi till en vikarie – eller överlämna ansvaret för att ingen elev springer bort. Vid sådana tillfällen har jag några säkra upplägg, till exempel hockeyboll, som alla vikarier klarar att leda.
Elenor Hallin gör klart för vikarien att planeringen är till för att följas. Förslag från eleverna ska avfärdas med att ”det har Elenor inte sagt att vi ska göra”.

– Man kan aldrig vara för tydlig. Jag brukar stolpa upp lektionen och skriva ”1: säg det här, 2: dela ut det här papperet”, och så vidare. Det ska inte vara möjligt för vikarien att göra en egen tolkning av planeringen.
Nyttan av en detaljerad överlämning betonas även av Yvette Severin, lärare i hem- och konsumentkunskap och slöjd på Pilträdsskolan i Västerås.
– Det är naturligtvis väldigt jobbigt att gå in till en klass med en lapp där det bara står: kolla närvaron. Vikarien måste få veta vad som ska göras, vilka begrepp som ska användas och vad eleverna ska lära sig.
Yvette Severin ser också gärna att vikarien själv läser på inför lektionerna och inte tror att allt löser sig av sig självt i klassrummet. Särskilt viktigt tycker hon det är att eleverna inte visas felaktiga sätt att utföra praktiska moment, som att använda en kniv.
– Jag har turen att alltid kunna ringa in en pensionerad lärare som vikarie. Hon har visserligen ingen tidigare erfarenhet av just hem- och konsumentkunskap, men är van vid att laga mat. Därför brukar praktiska lektioner fungera bra. Eleverna kanske får baka muffins eller göra köttbullar med potatismos, allt efter vilket moment vi nått i undervisningen. För dem blir det ett extra träningstillfälle i köket, men för mig finns tyvärr ingen möjlighet att bedöma det de gör.
Yvette Severin arbetar mycket strukturerat och inför teoretiska lektioner brukar hon skicka över sin ordinarie power point-presentation, så att vikarien kan följa den. Ändå väljer hon oftast att upprepa lektionen när hon blivit frisk.
– Det är säkrast så. Annars kanske eleverna säger att vikarien missat att berätta något för dem, och jag vet inte om det stämmer. Lektionen skjuts därför på ett sätt bara fram, men egentligen är det inget fel med den typen av upprepning – det ger möjlighet till formativ bedömning där jag ser dels vad eleverna kan, dels vad de behöver lära sig.

Vett och etikett vid vikariat

  1. Se till att sjuka och vabbande lärare inte behöver jaga vikarier.
  2. Kontakta nya vikarier för att berätta om regler och rutiner.
  3. Anlita så långt möjligt samma vikarier.
  4. Ge vikarien en detaljerad lektionsplanering där det framgår vad eleverna ska lära sig.
    Källa: Lärarna i artikeln

Det är en korrekt iakttagelse att mycket av arbetet kan vara kvar att göra när vikarien är klar. Det intygar Claudia Bernhard Oettel, docent på avdelningen för arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet, som forskat om vikarier och tillfälligt anställda.
– Vikarier tilldelas ofta enklare uppgifter. Det finns mycket de inte kan utföra, bland annat för att de inte är insatta i procedurerna på arbetsplatsen. De fast anställda får därför täcka upp och ta över ansvar. Föräldrar går till exempel inte till en vikarie med sina frågor utan väntar tills den vanliga läraren är tillbaka, eller vänder sig till någon annan fast anställd.

Dessutom får de ordinarie anställda extra arbete med att lära upp nya vikarier. En del av detta är oundvikligt, men det finns ingen anledning att resignera och stillatigande acceptera merarbetet, menar Claudia Bernhard Oettel.
– Skolorna kan minska problemen genom att i så stor utsträckning som möjligt försöka anlita samma personer som vikarier. Det skapar större trygghet och gör situationen mindre jobbig för alla; elever, föräldrar, ordinarie anställda – och inte minst vikarierna.
En möjlighet är att skapa en liten pool av bra vikarier, kanske duktiga studenter och kollegor som gått i pension men gärna jobbar ibland. Men Claudia Bernhard Oettel tycker att skolorna bör tänka ännu mer långsiktigt.
– Det kan vara värt att fundera på om verksamheten skulle må bra av större marginaler. Kanske borde det finnas fler fast anställda, så att man inte alltid måste ringa en vikarie när någon blir sjuk.

ur Lärarförbundets Magasin