Läs senare

Våga se lärande i handling

DJUPDYKNING. Björn Tolgfors, licentiand vid Forskarskolan Idrott och hälsas didaktik, är i grunden positiv till bedömning för lärande, men vill ändå höja ett litet varningens finger.

18 Sep 2013

Syftet med Björn Tolgfors pågående forskning är att undersöka hur en grupp gymnasielärare i idrott och hälsa resonerar kring bedömning för lärande, BFL, i sin undervisning. Under studiens gång har han sett vissa risker.

– Det är lätt att det som är tänkt att vara bedömning för lärande i stället blir en massa små summativa bedömningar. Att undervisningen blir full av kontrollsituationer där eleverna hela tiden bedöms, säger han.

En annan fara som särskilt lärare i praktiska ämnen som idrott och hälsa och hem- och konsumentkunskap bör vara uppmärksamma på är att det skrivna ordet kan få orimligt stor betydelse.

– Det finns en risk att vi skriver sönder våra ämnen. Skriftliga inlämningsuppgifter får inte bli enda sättet som eleverna får visa sin förmåga att reflektera på. Särskilt inte i de praktiska ämnena. Det måste gå att diskutera, visa sina kunskaper och få feedback på andra sätt också, påpekar han.

Ett skäl till det, förutom att elever är olika och bäst visar sina kunskaper på olika sätt, är att det, som bekant, inte är alla elever som är studiemotiverade och lämnar in alla uppgifter som de har blivit ålagda att göra.

– Att undervisa studiemotiverade elever är lätt, det är att få med sig de övriga som är svårt. I vissa klasser får man inte in en enda reflektion om man ber eleverna att lämna in dem skriftligt. Då måste man hitta andra vägar och våga se lärande i handling, konstaterar Björn Tolgfors.

ur Lärarförbundets Magasin