Ingår i temat
Nyanlända
Läs senare

Värmer upp inför nya ämnet

Armhävningar med rullning, knäböj och samling vid tavlan för att lära sig nya ord. Global idrott förbereder nyanlända elever inför mötet med deras ordinarie klass.

24 Nov 2015
Värmer upp inför nya ämnet
Omar Abdullahi Farah skapar god stämning på dagens lektion i global idrott. Foto: Per Groth

Styrketräning – Tabata skriver idrottsläraren Magnus Wallenius med blå bokstäver på en liten tavla. Framför honom sitter drygt 20 elever. Några andas lite hetsigt då de redan har hunnit springa runt i hallen före lektionen. Andra har svårt att sitta still och är ivriga att komma i gång.
Men Magnus Wallenius behöver mer tid vid tavlan. Han förklarar varje övning, visar hur orden stavas och hur orden uttalas. Till sist utför han övningarna sakta framför gruppen. Han gör armhävningar och rullar runt ett varv på golvet så att nycklarna ramlar ur träningsbyxorna. Sedan visar han hur man gör sit-ups, skidhopp, knäböj och andra traditionella rörelser i ett fyspass.

Så är det dags för uppvärmning med löpning i hallen. Magnus Wallenius leder gruppen tillsammans med Omar Abdullahi Farah, som är social samordnare. Några inleder i sprinttempo och måste dämpas, men efter ett tag är ledet samlat i lagom takt.Foto: Per Groth
Ungefär hälften av eleverna har skor och idrottskläder medan de andra springer barfota i sina vanliga kläder.

– En del har inte hunnit köpa idrottskläder och några glömmer också att ta med sig, berättar Omar Abdullahi Farah.

Vi är på Nybyggeskolan. Namnet känns passande då eleverna har kommit hit till Västerås för en ny framtid efter flera år under otrygga förhållanden. Några har upplevt krig och förföljelse, en del har kommit med sina föräldrar medan andra är ensamma.

En del i det nya livet är skolan och ämnet idrott och hälsa. Ett ämne som kan vara lätt att komma in i då det bygger mycket på fysisk aktivitet. Det är samtidigt en hel del utmaningar att kunna ta till sig undervisningen och alla begrepp. Därför har Nybyggeskolan börjat med lektioner i global idrott som en förberedelse för idrott och hälsa.

– Ämnet är mer än att härma och följa efter. Idrott och hälsa har till exempel speciella begrepp som är kopplade till kunskapskraven. Därför ville vi fem idrottslärare på skolan starta global idrott. Nu när vi har Omar med sin bakgrund och sina språkkunskaper så har vi fått chansen, berättar Magnus Wallenius, som är förstelärare i idrott och hälsa.

Omar Abdullahi Farah kom till Tyskland från Somalia när han var sex år och som tolvåring flyttade han till Sverige. Han minns att det var svårt att komma in i skolans alla ämnen.

– Idrotten var ett ämne som jag ändå kunde känna mig lite tryggare i. På den här skolan har jag så klart en fördel med nyanlända somaliska barn då jag pratar deras språk och kan vägleda dem, säger han.

I global idrott arbetar eleverna med samma moment som de andra klasserna i idrott och hälsa. Det underlättar för de elever som är med i både global idrott och i idrott och hälsa med sina hemklasser. De ska veta hur man gör i olika moment och känna till de specifika begreppen.

– Idrottsämnet betyder mycket för de här barnen. Det kan ge en gemenskap när de kommer till sina ordinarie klasser och får träffa nya vänner och prata svenska. Idrott är också viktigt efter skolan för dem som börjar i föreningar, berättar Omar Abdullahi Farah, som i vanliga fall är ensam ledare under lektionerna i global idrott.

Hur lång tid det tar innan en nyanländ elev kan vara med i idrott och hälsa varierar mycket. Hur mycket svenska eleven lärt sig är en viktig faktor.

– Elevens eget intresse för idrott och hälsa spelar också roll. När de nyanlända ska börja slussas in i sina hemklasser i olika ämnen avgörs av deras lärare i samråd med oss, berättar Magnus Wallenius.Foto: Per Groth
Global idrott för nyanlända startade den här terminen. Det är lektioner på måndagar och torsdagar för eleverna från sexan till nian. Omar Abdullahi Farah tycker att det har börjat bra samtidigt som det finns flera frågor att jobba med.

Ett klassiskt problem är att förklara skillnaden mellan sport eller föreningsidrott och ämnet idrott och hälsa i skolan.

– Många av de här barnen har en bild av idrott och hälsa som att det bara handlar om fotboll och basket men det finns så mycket annat. Nu är vi inne i en period med orientering och då är det mycket att förklara med alla begrepp, kartan och hur man rör sig i skogen, säger han.

I orientering använder skolan mycket bilder för att visa till exempel en stig och olika slags skogar. Vinteraktiviteter är också något helt nytt för många nyanlända elever.

– Skridskoåkning innebär stora utmaningar men det är det även för många barn som är födda i Sverige. Vi tar det successivt, berättar Magnus Wallenius.

När det gäller simning får de nyanlända eleverna från första dagen berätta om de kan simma eller inte. De som behöver erbjuds extra simskola.

– Vi har blandade grupper med flickor och pojkar i simning. Det fungerar i stort sett alltid bra. Men om det inte fungerar så löser vi det individuellt, berättar Magnus Wallenius.

Ahmed Abdi, 12 år, har lärt sig att simma. Men nu snurrar han varv efter varv på golvet mellan varje armhävning.

Han hinner också med att skoja med sina kompisar på globala idrotten.

– Idrott är roligt. Jag har bott i Sverige i tre år och går i min klass i slöjd, idrott och när man lagar mat, hemkunskap. Allt är roligt här, säger han.

Sarin Warda, 13 år, kom till Sverige från Syrien för åtta månader sedan.

– Jag har idrott två gånger i veckan här i gruppen och två gånger med min svenska klass. Det är roligt att springa, spela fotboll och basket. På söndagar brukar jag spela basket ute, säger hon.

Tre flickor har dragit sig undan från träningen. De står och småpratar i materialrummet bland plintar och gummimattor.

De tycker inte att idrott är så roligt när det handlar om att springa och styrketräna. Dans är roligare, berättar de.

Från första dagen skrivs de nyanlända eleverna in i den klass som de ska tillhöra så småningom. Men innan de kan inkluderas i ämne efter ämne så går de i globala studion, som är Nybyggeskolans namn för förberedelseklasser.

Skolan har märkt av den senaste tidens flyktingvåg och den globala studion har växt från 25 till 35 elever på någon månad. Främst är det barn från Syrien som kommit.

Mats Jensen, Nybyggeskolans rektor, berättar att allt fler är ensamkommande.

– Även för den gruppen ser det olika ut. Några behöver mer stöd än andra, kanske med att träffa kuratorn. Här på skolan är barnen en tredjedel av dagen och vår uppgift är att göra den så trygg som möjligt, säger han.Foto: Per Groth
Inne i idrottssalen är det åter samling vid tavlan. Magnus Wallenius pekar på orden för de olika övningarna och eleverna får säga vad de tyckte om träningspasset.

– Var det jobbigt?

– Nej, svarar de flesta.

– Var det svettigt?

– Ja, svarar alla.

– Bra, ni har jobbat hårt. Ni har använt kroppen. Och nu ska ni duscha, säger Magnus Wallenius.

Eleverna går i små grupper mot omklädningsrummet. Nu i lugn takt.

Fysisk aktivitet varje dag

De nyanlända eleverna har global idrott två gånger i veckan, cirka 40 minuter per tillfälle. Efter en tid med global idrott är de redo att vara med på lektioner i idrott och hälsa. För niorna kan det då bli fysisk aktivitet varje dag: idrott och hälsa 3 x 50 minuter per vecka och global idrott två gånger.

Alla artiklar i temat Nyanlända (8)

ur Lärarförbundets Magasin