Läs senare

7 frågor till Per Bolund …

… miljöpartist och ny konsumentminister sedan i höstas.

28 Mar 2015

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

 1. Vad gör en konsumentminister?
  – Jag är ansvarig för myndigheter som arbetar med konsumentfrågor, som Konsumentverket och Konsumentombudsmannen. Jag är också ansvarig för regelverket inom området och för att konsumentskyddet ska fungera på marknaden.
 2. Du är även finansmarknadsminister och biträdande finansminister. Hur stor del av din ministerpost är konsumentfrågorna?
  – Det är en stor del eftersom det är viktiga frågor som hänger ihop med de andra områdena som jag jobbar med. Vi är ju konsumenter även när vi investerar våra pengar och när vi sparar till vår pension. Jag väver också in konsumentfrågorna horisontellt i regeringen, som när jag diskuterar budgeten. Till exempel försöker vi hjälpa konsumenterna att göra bra val genom att sänka kost­nad­erna för att tanka med förnybara drivmedel.
 3. Vad vill du göra för att stärka de unga konsumenternas skydd?
  – Till att börja med måste vi se till att omyndiga personer inte kan bli satta i sådan skuld att det påverkar deras möjligheter att bygga en framtid. Lagstiftningen är nu skärpt så att man inte kan skuldsätta barn och det är möjligt att vi måste ta fler steg för att minska ungas skuldsättning.
 4. Inför valet krävde Sveriges konsumenter att skolundervisningen i konsumentkunskap och privatekonomi skulle utökas och förstärkas. Något som Miljöpartiet då var positivt till. Ändå föreslås ingen höjning av antal timmar när timplanen nu ses över. Vad säger du om det?
  – Det är ett viktigt område och en fråga som jag diskuterar med utbildningsministern. Men nu har det ju nyligen kommit en förändring som innebär mer privatekonomi och konsumenträtt i kursplan­erna för hem- och konsumentkunskap, samhällskunskap och matematik.
 5. Så förstärkningen ska ske genom omprioritering inom ämnena och inte genom fler timmar till hem- och konsumentkunskap?
  – Vi måste först se vad de här förändringarna har för effekt. Det finns ju bara 24 timmar på ett dygn och barn kan inte gå hur långa dagar som helst i skolan så vi måste prioritera mellan olika områden.
 6. Hur ser du på konsumtion ur ett hållbarhetsperspektiv?
  – All konsumtion är inte dålig. Om man till exempel konsumerar upplevelser eller kultur tycker jag det är fantastiskt. Men Sveriges totala privata konsumtion är för stor jämfört med andra länders. Vi måste börja betala för den förorening som vi orsakar och minska våra ekologiska fotavtryck.
 7. Ekologiska varor, liksom kött producerat med mer djurvänliga metoder, är ofta dyrare. Är det något som du planerar att ändra på genom skattelättnader?
  – Det är något som vi inom Miljöpartiet har tittat på men EU:s regler lägger hinder i vägen. Till exempel vill vi sänka momsen på ekologiska produkter men EU säger nej så där får vi jobba långsiktigt och försöka ändra EU:s regelverk först. Men det finns andra saker som vi kan göra. Till exempel ge mer stöd till bönder som vill ställa om till ekologiskt jordbruk. Vi kan också höja skatten på handelsgödsel och på så sätt göra det jämförelsevis billigare att odla ekologiskt.

Per Bolund är född 1971, utbildad biolog och sedan 2011 ledamot i riksdagens finansutskott och Miljöpartiets ekonomisk-politiske talesperson. Han har sambo, tre barn, bor i villa i södra Stockholm och gillar att spela basket, springa, cykla och träna på gym. Något han ser som bra konsumtion.

ur Lärarförbundets Magasin