Läs senare

Aktivitetsarmband fick motsatt effekt

FORSKNINGAktivitetsarmband är tänkta att få oss att röra oss mer. Men effekten kan bli den motsatta om armbanden används i skolan visar en ny studie.

16 Nov 2017
Mikael Quennerstedt

Mikael Quennerstedt är professor i idrott och docent i pedagogik vid Örebro universitet. Resultatet av studien om aktivitetsarmband har publicerats under rubriken Young people’s uses of wearable healthy lifestyle technologies; surveillance, self-surveillance and resistance och kan laddas ner gratis från tandfonline.com under återstoden av 2017.

När hundra högstadieelever i England utrustades med digitala aktivitets­armband under åtta veckor ökade initialt deras genomsnittliga motivation att motionera. Men när försöksperioden var över hade lusten att röra sig över lag minskat till under nivån den var på före studien. Orsaken var att ungdomarna kände sig övervakade och utsatta när de inte nådde upp till det dagliga målet på 10 000 steg. Att vara hälsosam likställdes för många elever med att inte vara fet.
– De tyckte också att det var orättvist att alla skulle uppnå samma mål och ifrågasatte varför det var just det antalet steg som skulle uppnås. De tyckte inte heller att skolan hade med deras kaloriförbrukning att göra, berättar Mikael Quennerstedt, professor i idrott vid Örebro universitet, som deltog i analysen av studien.

Bakgrunden till studien är att det har blivit populärt i engelska skolor att utrusta elever med aktivitetsarmband som mäter sådant som hur många steg bäraren tar och hur många kalorier som hen förbränner. Tanken är att ungdomar gillar ny teknik och att man genom att använda
digitala armband ska få eleverna att bli motiverade att röra på sig. Eftersom det som görs i engelska skolor ofta kommer till Sverige några år senare tycker Mikael Quennerstedt att den engelska studien är av intresse även här.
– Jag tycker att man kan se den som ett varnande finger om att vi, innan vi för in nya digitala hjälpmedel i skolan, bör fundera över vad den nya tekniken för med sig. Även om en del elever blir mer motiverade av armbanden räcker det att några mår dåligt av dem för att det inte ska vara någon bra idé att oreflekterat använda dem i skolan. Det måste handla om vad elever lär sig då vi använder digitala läromedel som aktivitetsarmband.

ur Lärarförbundets Magasin