Läs senare

Fyra ämnen – fyra vinnare

REPORTAGEI lektionssalen på Vårboskolan ligger högar av kläder utspridda. Dagens uppgift är tvätt – en liten bit i pusslet som kallas vuxenliv, och en del av höstterminens ämnesövergripande tema Flytta hemifrån.

Foto: Lars Dareberg

I dag ägnar medelfamiljen i Sverige 838 timmar om året åt hushållsarbete. Kvinnorna står för 570 timmar, och männen bara för 268 timmar, inleder hem- och konsumentkunskapsläraren Kristian Haggärde dagens lektionspass på Vårboskolan som ligger i Burlövs kommun i närheten av Malmö.
– Det innebär att kvinnorna utför hushållsarbete i 302 timmar mer än männen, vilket är cirka tretton hela dygn, berättar han medan eleverna kommer till ro på stolarna.
– Det är inte som jag hittar på – det är faktiskt sant. Och faktum är att kvinnorna lägger tre och ett halvt dygn mer om året än männen bara på att tvätta. Det måste vi ändra på.

”Hittills är alla vi lärare supernöjda” Kristian Haggärde, lärare i hem- och konsumentkunskap och idrott och hälsa på Vårboskolan i Burlöv. Foto: Lars Dareberg

Inför dagens dubbellektion har Kristian Haggärde förberett fyra olika stationer. I mindre grupper ska eleverna bekanta sig med de vanligaste tvättsymbolerna, lära sig sortera tvätt efter märkning och skilja ut det mest miljö- respektive plånboksvänliga tvättmedlet ur en stapel med flera förpackningar av olika märken.

Den fjärde stationen är en tävling i vikning av T-tröjor på tid efter instruktioner i ett Youtube-
klipp. Kristian Haggärde lägger gärna in ett tävlingsmoment i undervisningen emellanåt.
– Det triggar eleverna att ta sig an uppgiften och får dem att tycka att det är kul, även om de egentligen bara tävlar mot sig själva, säger Kristian Haggärde.

Knepigaste uppgiften är att jämföra och värdera informationen på tvättmedelspaketen, tycker Elin Törnberg. Hon är van vid att tvätta hemma.
– Jag har tvättat sedan jag var liten. Jag tycker att det är roligt så jag tvättar åt mig själv, och ibland åt familjen också. Jag handlar oftast kläder själv och då kollar jag alltid tvättinstruktionerna så att det inte färgar av sig eller så. Men det är lite knepigt att veta om något verkligen är miljövänligt, och vad miljömärkningen egentligen står för, säger hon.

Terminstemat Flytta hemifrån är ett samarbete mellan Vårboskolans lärare i hem- och konsumentkunskap, svenska, SO och teknik. Skolans tre åttondeklasser har delats in i fyra mindre grupper som undervisas i block av de fyra lärarna om allt från hushållsarbete, ekonomi och skriva avtal till att sköta och möblera det egna hemmet utifrån en given planlösning.
– Tanken är att skapa en helhetskänsla kring allt som rör det första egna hemmet med målet att kunna vara självständig. Vi jobbar med samma sak, fast ur olika vinklar, för att göra det åskådligare och roligare för eleverna, säger Kristian Haggärde.

Själv är han van att jobba ämnesövergripande, om än i mindre skala. Hans ämneskombination är hem- och konsumentkunskap och idrott och hälsa – det vill säga två ämnen som ofta går att sammanlänka.
– Förra året hade vi friluftsdag med niorna och passade på att laga mat på spritkök.
Därför var det kanske ingen slump att idén till det pågående temaarbetet föddes under vårterminen.
– Jag och teknikläraren skulle skicka ett gemensamt förslag till schema för kommande läsår, och åttornas lärare i svenska och SO satt i samma rum. Vi började spåna kring hur vi skulle kunna jobba tillsammans med eleverna i ett gemensamt tema, och ganska snart kom idén om att flytta hemifrån upp.

Bedömningen av elevernas prestationer i Flytta hemifrån-temat sker separat inom ramen för de enskilda ämnena, och Kristian Haggärde menar att temat ligger väl inom ramen för den nuvarande läroplanen för grundskolan.
– I mitt ämne omfattar temat det mesta av det som tas upp i Lgr 11 – allt från matlagning, konsumtionsmönster, hygien och hälsa till ungas privatekonomi, jämställdhet och miljötänk.

Plötsligt uppstår diskussioner vid tvätt­sorteringsstationen.
– Vi måste lägga de vita kläderna för sig, och mörka plagg med mörka och ljusa med ljusa, säger Elin Törnberg.
– Det är rätt. När man sorterar ska man tänka på färgen. Det är ingen bra idé att tvätta den vita T-shirten med de gröna byxorna. För vad händer om vi sorterar fel, frågar Kristian Haggärde.
– Kläderna kan missfärgas, krympa och bli förstörda. Träningskläderna ska till exempel tvättas för sig, utan sköljmedel, säger Hanna Bryniel.

Dessutom finns plagg, som den ljusa T-tröjan, som kräver specialbehandling. Philip Wallin Nielsen kämpar med de tillhörande tvättinstruktionerna.
– Jag trodde att man bara skulle sortera färgerna, men så lätt var det tydligen inte, säger han och
suckar.
– Den där är lite lurig – den ska tvättas kallt. Och skulle jag använda vittvättmedel till den skulle den säkert bli lite fläckig, säger Kristian Haggärde.

Klurigt. Vilket tvättmedel är mest miljövänligt? Och vilket är bäst för plånboken? Foto: Lars Dareberg

Den som vill starta ett ämnesövergripande temaarbete bör ha minst några månaders framförhållning för att få arbetet med eleverna att flyta, anser Kristian Haggärde.
– En hel terminsplanering med en genomgående röd tråd smäller man inte ihop på en förmiddag.
Genom att vara ute i god tid lyckades lärarna på Vårboskolan lägga schemat så att varje onsdagsförmiddag under höstterminen vikts åt det gemensamma temaarbetet.
– Det gjorde att vi kunde dela in alla åttor i fyra grupper och låta dem läsa ett ämne – hem- och konsumentkunskap, svenska, teknik eller SO – i taget. På så sätt får vi alla mer koncentrerad tid med eleverna under en sammanhängande period.

En grundförutsättning för att få samverkan att fungera är att lärarna har gemensam planeringstid, menar han.
– Det ger en viktig möjlighet att stämma av med varandra, och ger utrymme för att vid behov justera undervisningen under tiden som vi jobbar med temat.

Under höstterminens första temapass samlade de involverade lärarna Vårboskolans åttor för en gemensam introduktion av temat.
– Vi presenterade temat, berättade vad vi ska göra och förklarade att allt vi jobbar med under hösten hänger ihop. Allt handlar om saker man behöver klara av att göra själv när man flyttar hemifrån: göra inköp, välja varor, laga mat, städa och tvätta, och förstå vad man förbinder sig till när man tecknar avtal som hyreskontrakt och telefonabonnemang, säger Kristian Haggärde.
– Vi var väldigt tydliga gentemot eleverna med att detta inte handlar om fyra separata saker, utan att allt vi gör i de olika grupperna på onsdagsförmiddagarna hör samman.

När miVIDA besöker skolan har temaarbetet pågått i en knapp månad.
– Hittills är alla vi lärare supernöjda. Vi känner alla att vi har fått ut mer ur våra respektive ämnen genom att samarbeta över ämnesgränserna, säger Kristian Haggärde, som menar att just hem- och konsumentkunskapen vinner mycket på temaarbetet.
– Jag får ganska mycket draghjälp av mina kollegor. I SO:n jobbar de till exempel med avtal, rättigheter och skyldigheter, vilket gör det lättare att diskutera konsumenträtt på mina lektioner. Över huvud taget förstärker vi varandras ämnen, och genom det skapar vi en större förståelse hos eleverna för det vi jobbar med på lektionerna.

Vid t-tröjevikningsstationen får tävlingsandan fritt utlopp. Där visar Hanna Bryniel kamraterna hur de skrynkliga tröjorna med ett enkelt handgrepp blir snyggt vikta, allt enligt instruktionerna på Youtube.
– Man nyper tre gånger, här och här och här, och så drar man, sen är det klart. Hur enkelt som helst. Ta tiden på mig nu, ber hon.

Redan finns planer på att fortsätta arbeta ämnesövergripande under vårterminen. Temat är dock ännu inte bestämt.
– Men jag skulle gärna vilja jobba med ett hälsotema. Där kommer ju också mitt andra ämne, idrott och hälsa, in genom den starka kopplingen mellan kost, motion och välbefinnande. Det skulle vara riktigt kul, säger Kristian Haggärde.

ur Lärarförbundets Magasin