Läs senare

Hallå där, Anette Karlsson!

16 Nov 2017
Anette Karlsson, förstelärare i hem- och konsumentkunskap på Junedalsskolan i Jönköping.

Jönköpings kommun ordnade i somras för första gången sommarskola i hem- och konsumentkunskap. Varför då?
– Det var ett önskemål från dem som undervisar på förberedelseåret för nyanlända på gymnasiet. De ville att eleverna skulle få chans att få betyg i de praktisk-estetiska ämnena som inte ges på gymnasiet. Så kommunen beslöt att anordna en sommarskola med tre veckors undervisning i hem- och konsumentkunskap och sex veckors undervisning i bild respek­tive slöjd.

Hur såg upplägget ut i hem- och konsumentkunskap?
– Det var jag och en kollega som undervisade 14 elever var mellan 9.00 och 15.00 varje vardag under tre veckor. Första veckan motsvarade sjuans undervisning, andra veckan åttans och tredje veckan nians.

Hur gick det?
– Bra! Eleverna tyckte det var kul och närvaron var hög. Jag kunde sätta betyg på alla elever och använde hela betygsskalan. När vi började tänkte jag att det vore bra om alla klarade E. Fördelen med koncentrationsläsningen var att vi kunde hålla i processen och jobba med kunskap i handling hela dagen. Vi varvade teori och praktik och avslutade varje dag med reflektion. Nästa dag kunde vi direkt följa upp det vi gjorde dagen före och behövde inte vänta en vecka som man i vanliga fall ofta får göra.

Är det här ett idealiskt sätt att undervisa i hem- och konsumentkunskap?
– Nja, i just den här gruppen blev det idealiskt för elevernas lärande men jag är tveksam om det skulle fungera organisatoriskt i den vanliga grundskolan. I vilken årskurs skulle man lägga undervisningen? De här eleverna var alla över 16 år och jag tror att man måste vara ungefär så gammal för att klara av så här koncentrerad undervisning.

Vilka erfarenheter tar du med dig?
– Jag tar med mig vikten av att vara tydlig och göra det svåra enklare. Det är lätt att man som lärare utgår från sina egna kunskaper och inte riktigt inser vad som är svårt för eleverna.

ur Lärarförbundets Magasin