Läs senare

Hej och välkommen till din nya ämnestidning!

Tidningen miVIDA vänder sig till alla er som tidigare har läst Hushållsvetaren eller Idrottsläraren och, förstås, till alla er övriga som undervisar i, eller bara är intresserade av, ämnena hem- och konsumentkunskap och idrott och hälsa.

05 Mar 2012

Vi på redaktionen hoppas och tror att en gemensam tidning, med fler sidor och fler ämnesingångar, kommer skapa ett mervärde som ni alla kan dra nytta av.
Liksom er tidigare ämnestidning kommer miVIDA att sträva efter att vara en god kollega som ger råd, tips, uppmuntran och inspiration, som roar, irriterar och väcker nya tankar, och som håller koll på vad som händer inom ämnena hem- och konsumentkunskap och idrott och hälsa.

miVIDA är ett ord som särskrivet är spanska för mitt liv. Ett passande namn tycker vi. Är det något som undervisningen i ämnena hem- och konsumentkunskap och idrott och hälsa ytterst handlar om så är det att lära eleverna ta hand om sig själva så de får ett bra liv. Nu och i framtiden. På det fysiska, psykiska och sociala planet. Eller som en kille på PR-byrån som hjälpte till att ta fram namnet uttryckte det under det första brainstormingmötet: ”De här ämnena måste vara skolans viktigaste, de handlar ju om det viktigaste i livet, om själva kärnan.”

I Finland har man valt att renodla det här ytterligare genom att plocka bort vissa teoretiska hälsobitar från de praktiska ämnena gymnastik och huslig ekonomi, de finska motsvarigheterna till idrott och hälsa och hem- och konsumentkunskap, och av dem skapa ett eget ämne, kallat hälsokunskap. Intressant, tycker vi, och låter ett besök hos Kaisa Hemming-Kyrö, lärare i hälsokunskap på en skola utanför Helsingfors, inleda det första numret av miVIDA.

Vi har också valt att göra en djupdykning ner i begreppet forskande lärare. Dels är vi med när fem av femton nya licentianderna i forskarskolan Idrott och hälsas didaktik träffas för första gången på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, dels låter vi Albina Brunosson berätta om sitt liv som doktorand vid den Nationella forskarskolan för hem- och konsumentkunskap. Dessutom pratar vi med Elisabet Nihlfors på Vetenskapsrådet om hur de nya lektorstjänsterna i grund- och gymnasieskolan bör utformas.

Har du något du tycker vi ska ta upp i kommande nummer?

Hör av dig till mig!

ur Lärarförbundets Magasin