Läs senare

Konferens i Japan gav nya insikter

AKTUELLTDen svenska undervisningen i hållbar utveckling ligger långt framme. Det tycker Karin Hjälmeskog och Lolita Eriksson efter att ha deltagit i en internationell Home Economics-konferens i Tokyo.

16 Nov 2017
”Det finns ett sätt och det är det enda rätta”
Lolita Eriksson om undervisningen
i många länder.

I början av augusti arrangerade ARAHE, Asian Regional Association for Home Economics, en internationell konferens om hållbar utveckling i Tokyo i Japan. Två av deltagarna var Lolita Eriksson, doktorand i didaktik, och hennes handledare Karin Hjälmeskog, lektor i pedagogik vid Uppsala universitet tillika ordförande i Svenska kommittén för hushållsvetenskap, SKHV.
– Vi åkte dit för att jag skulle presentera den andra delstudien i min avhandling som handlar om hur elever lär sig bli hållbara matkonsumenter i ämnet hem- och konsumentkunskap, berättar Lolita Eriksson.

Lärdomen hon tog med hem efter konferensen är att Sverige ligger långt framme när det gäller undervisning i hållbar utveckling.
– Mycket av det som övriga forskare presenterade känns ganska förenklat i våra ögon. Vi försöker att alltid få med tre perspektiv när vi undervisar i hållbar utveckling, hälsa, ekonomi och miljö, och strävar efter att få eleverna att reflektera och tänka på djupet. I många länder verkar de mer lära ut att ”det finns ett sätt och det är det enda rätta”, säger hon.

”Home economics är bredare i Japan”
Karin Hjälmeskog om skillnader.

Karin Hjälmeskog påpekar en annan olikhet som de märkte på plats i Tokyo. I Sverige handlar hållbar utveckling mycket om att förebygga medan fokus i flera and­ra länder visade sig vara: Vad gör vi i vardagen när en katastrof, som till exempel Fukushimaolyckan, har inträffat?
– Home Economics är bredare i Japan än i Sverige och det var spännande att se vilka perspektiv på hållbar utveckling som de tar upp, säger hon.

Men trots olikheterna i ämnesinnehåll och undervisningstradition visade mötet med de andra konferensdeltagarna även på likheter. Innan den stora konferensen om hållbar utveckling drog i gång hölls en förkonferens om lesson study som både Karin Hjälmeskog och Lolita Eriksson deltog i. Och även om innehållet i den videofilmade lektionen som visades upp som inledning skilde sig från hur en lektion i hem- och konsumentkunskap i Sverige hade sett ut blev likheterna i läraruppdraget, oavsett nationalitet, ändå upp­enbara under gruppdiskussionerna efteråt.
– Det var överraskande att se hur lika vi tänkte när vi diskuterade hur man skulle kunna utveckla lektionen så att den blev bättre, säger Karin Hjälmeskog.

ur Lärarförbundets Magasin