Läs senare

Rekordhögt löneläge för HKK-lärare

AKTUELLTDrygt 40 000 kronor. Så hög ingångslön får en del nyutbildade hem- och konsument­kunskapslärare i dag. Samtidigt visar ny statistik att bristen på behöriga lärare i ämnet är fortsatt stor.

Hem- och konsumentkunskap är, tillsammans med spanska och svenska som andraspråk, det ämne som har den genomsnittligt lägsta andelen behöriga tjänstgörande lärare i grundskolan, endast 45 procent. Det visar Skolverkets sammanställ­ning över pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2016/2017.

Karin Höijer

För behöriga lärare i ämnet har bristen lett till en positiv förändring. Lönen har på sina håll börjat stiga rejält. Det rapporterar Karin Höijer, universitetslektor i mat- och måltidskunskap vid Högskolan i Kristianstad.
– Vi har studenter från hela Sverige som läser till hem- och konsumentkunskaps­lärare här i Kristianstad, både på de reguljära kurserna och på Lärarlyftet, och en del av dem erbjuds helt fantastiska löner redan innan de är klara med sin utbildning, berättar hon.
– Det är flera studenter som sagt att de har fått löner på strax under 40 000 kronor och några har till och med fått strax över 40 000 kronor i lön. De flesta av dem jobbar i stora städer, men det handlar inte enbart om Stockholms innerstad.
Det var för ungefär ett år sedan som Karin Höijer första gången hörde talas om löner på den nivån för lärare i hem- och konsumentkunskap, innan dess handlade det snarare om nivåer runt 25 000 kronor upp till 27 000 kronor.

Mer statistik

Främst är det bristen på behöriga lärare i de lägre åldrarna som ställer till det för ämnet hem- och konsumentkunskap.
I lågstadiet är hem- och konsumentkunskap det ämne som har allra lägst andel behöriga tjänstgörande lärare av alla ämnen, bara 5 procent.
I mellanstadiet har den siffran stigit till 41 procent, vilket placerar ämnet på plats 19 av 20 möjliga.
I högstadiet är andelen behöriga tjänst­ görande hem- och konsumentkunskapslärare 65 procent, vilket ger ämnet plats 16 av 20 möjliga.
Läs mer i publikationen Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2016/17 på skolverket.se.

– Så nu börjar det hända grejer. Det är klart att långtifrån alla hem- och konsumentkunskapslärare tjänar så mycket som 40 000 kronor i månaden i dag, det ser väldigt olika ut på olika håll i landet, men jag tänker att de som gör det kommer att dra med sig resten uppåt. Hem- och konsument­kunskap är ett obligatoriskt ämne i grundskolan, med samma krav på betygssättning av behörig lärare som alla andra ämnen, så skolorna kommer att bli tvungna att fortsätta höja lönerna för att få tag i lärare.
Vad tror du den stora bristen på behöriga hem- och konsumentkunskapslärare beror på?
– Jag tror det finns många orsaker, lärar­yrket generellt har ju inte varit särskilt attraktivt på senare år, men en sak som jag tror har legat just ämnet hem- och konsumentkunskap till last är de fasta ämneskombinationerna på lärarutbildningen,
säger Karin Höijer.

– En av de vanligaste kombinationerna som jag hör att studenter vill läsa är hem- och konsumentkunskap tillsammans med idrott och hälsa men det får de inte i nuvarande system. Då är det något ämne som får stryka på foten och tyvärr tror jag det ofta har blivit hem- och konsumentkunskap. Men vi hoppas på en förändring mot ökad valfrihet i den nya lärarutbildningen som startar höstterminen 2018.

Vad säger du om att vissa kommuner nu vill införa stopp för möjligheten att få högre lön genom att byta jobb inom kommunen?
– Jag kan förstå det ur ett kommunperspektiv. Samtidigt har lärarnas löner släpat efter så länge att det måste finnas utrymme att höja dem. Bäst vore förstås om man som lärare slapp byta jobb för att höja sin lön, utan att det fanns möjlighet att få upp lönen på den skolan man redan jobbar på.

ur Lärarförbundets Magasin