Läs senare

Så rustar du rösten

Lärarvardag Matnyttiga tips som underlättar ditt jobb och ger inspiration i vardagen.

30 Jan 2014
Så rustar du rösten
Illustration: Janette Bornmarker

Rösten är ett av lärarens viktigaste redskap. Genom sitt sätt att tala kan man skapa uppmärksamhet, fånga elevernas intresse – och i slutändan se till att budskapet når fram. Men det är inte alltid lätt att göra sin röst hörd. Särskilt inte om man undervisar i ett ämne med många prakt­iska moment, där eleverna är i ständig rörelse eller fokuserade på det de har för händerna. Dessutom ska man också överrösta ljudet av bullriga fläktar, slamriga grytlock, dunkande musik, dunsandet från bollar och fötter…
Lärare är ett typiskt ”röstyrke” enligt den benämning som talpedagoger och logopeder använder. Det är också den yrkeskategori som oftast söker hjälp för röstbesvär och den vanligaste diagnosen som ställs är fonasteni, eller rösttrötthet, som det också kallas.

Man kan tycka att röstträning och röst­ergonomi borde ingå i alla lärares grundutbildning och att kunskaperna borde fyllas på under arbetslivets gång. Tyvärr skiljer det mycket åt både på lärarutbildningarna och ute i kommunerna.

En som undervisar blivande lärare i röstandvändning är Anna Rosén, högskoleadjunkt vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm. Hon håller ibland även föreläsningar eller workshops för verksamma lärare i idrott och hälsa.

– Rösten ”sitter i kroppen” och kan ses som en del av den. Till exempel är den uppbyggd av små och stora muskelgrupper och röstmuskulaturen kan tränas, precis som vilka muskler som helst, säger hon.

Lärarstudenterna på GIH får lära sig hur röstapparaten är uppbyggd – både genom teori och praktik. Bland annat får de lära sig att andas med magen, buk­andas, och att göra det med en avspänd kropp. För faktum är att andningen är den viktigaste faktorn då det gäller att påverka röststyrkan. När en tränad tal­are vill höja rösten gör hen det genom att aktivera bukmuskulaturen för att öka lufttrycket från lungorna. Rösten blir då stark, stabil och klangfull. En otränad talare däremot, tar ofta i ordentligt men pressar stämbanden för att det ska låta starkare. Då blir rösten ansträngd – den kan i och för sig höras bra – men låter gäll och genomträngande. Gör man ofta på det viset kan det uppstå skador på stämbanden.

Förutom att lära sig andas effektivt – låg bukandning i stället för hög bröst­andning – ska man försöka andas genom näsan så mycket som möjligt. Dels renas inandningsluften, dels blir den fuktigare och därmed skonsam för rösten. Och fukt är bra, därför ska man vara noga med att dricka mycket när man har ett röstyrke. Rösten ska behandlas som det viktiga verktyg det är.

Men allt hänger inte på läraren, röstbesvär kan ha samband med arbetsmiljön. Smuts, torr luft och damm kan påverka eller ge allergiska reaktioner.

– Begär städschema, brukar jag säga, för det kan bero på lokalerna, säger Anna Rosén.Illustration: Janette BornmarkerÄr man ”sjuk” i rösten, till exempel förkyld och hes, tycker hon att man ska ta det på allvar och stanna hemma.

– Man måste vila och det gör man genom att prata så lite som möjligt. Tänk inte att du kan viska, det är jättedåligt för rösten eftersom stämbanden torkar ut.

Men en ansträngd röst beror oftast inte på sjukdom. Vid till exempel nervositet eller stress spänns kroppen, axlarna åker upp och man blir stel i nacke eller käkar. Det försvårar luftflödet och gör det omöjligt att magandas, rösten låter ansträngd och spänd eller ostadig och svag.

– Det är också vanligt att bli torr i munnen. Se till att ha vatten tillgängligt, eller bit lite lätt på insidan av kinderna – då stimuleras salivavsöndringen.

Anna Rosén pratar om att ”få med kroppen” när man talar.

– Kroppshållningen är jätteviktig, att vara avspänd, öppna upp bröstet, stå stad­igt. Inte bara för röstens skull utan även för vad man kommunicerar med kroppen, vi talar minst lika mycket med den.

Om man nu ändå råkar hamna i ett läge där rösten blir sådär gäll och ansträngd kan ett tips vara att gäspa. Gäspningen gör att struphuvudet sjunker och då sänks röstläget samtidigt som rösten blir mer avspänd och klangfull.

Ett annat tips för att skona rösten är att artikulera ordentligt – även om det kan kännas onaturligt och snudd på fånigt.

– Att artikulera är ett enkelt knep för att göra sig hörd, det hjälper att vara tydlig. När man talar tydligt och långsamt med några konstpauser är det lättare för lyssnarna att ta in informationen. Man får inte glömma bort att de ska hinna uppfatta, tolka och förstå och att det tar tid, säger Anna Rosén.

Men så finns förstås de där gångerna när man bums behöver avbryta eleverna i något för att få deras uppmärksamhet. Då kan det vara svårt att göra sig hörd och det kan vara frestande att hojta: ”Hallå … Kan ni vara lite tysta!” Inte nog med att rösten blir ansträngd, det brukar inte heller ha någon märkbar effekt.

– Det är mycket effektivare att vänta ut eleverna, att ha det tålamodet. Överenskomna signaler som att klappa händ­erna eller vifta med armarna kan också fungera, säger Anna Rosén.

Sju tips som räddar rösten

  1. Andas med magen och var avspänd i kroppen.
  2. Andas genom näsan, det både renar och fuktar luften.
  3. Fukt är bra, drick mycket!
  4. Är du ”sjuk” i rösten, stanna hemma och vila.
  5. Viska inte, då torkar stämbanden ut.
  6. Tänk på kroppshållningen.
  7. Om du låter gäll och ansträngd: prova att gäspa.

ur Lärarförbundets Magasin