Läs senare

Sex frågor till …

… Åke Magnusson, redaktör för Mat!, en bok om globala matfrågor och hållbar utveckling, skriven av 351 ungdomar från västsvenska gymnasier och folkhögskolor.

16 Feb 2014
 1. Foto: Jakob MagnussonHur fick du idén att göra en matbok med elever?
  – Jag är engagerad i föreningen Global Forum, en mötesplats för globaliseringsfrågan som i flera år försökt bygga broar mellan skolvärlden och omvärlden. Vi har tidigare gett ut boken Vatten! i samarbete med gymnasier. Mat kändes naturligt att fortsätta med, matsäkerhet är lika viktigt som vattenfrågan. Den spänner över allt, från svält och matbrist till vår egen matsituation med livsmedelstillsatser.
   
 2. Hur gick det till att skriva boken?
  – Vi skickade ut en förfrågan där skolorna fick ungefär 40 teman att välja på som eleverna kunde skriva uppsatser om. Många hörde av sig, det fanns ett stort intresse både för temat och för att få göra en bok. Det är en lockelse att inte bara skriva för att få bra betyg utan också publiceras, det ger ett positivt tryck på eleverna tror jag. De bildade arbetsgrupper och skrev ihop tre, fyra stycken. Vissa skrev också individuellt.
   
 3. Hur tog lärarna emot idén?
  – Vi upplevde en stor efterfrågan från lär­are, många hade en närmast aktivistisk, positiv, hållning. Många funderar på de här frågorna. Ett 80-tal lärare har medverkat, de finns också namngivna vid varje uppsats.
   
 4. Hur blev slutresultatet?
  – Totalt blev det 87 uppsatser om mat­säk­erhet och hållbar utveckling. Alla bidrag kom inte med tyvärr, det var lite smärtsamt. Helhetsintrycket är att eleverna är väldigt på hugget i frågorna de skriver om, oavsett om det rör svält, mat­svinn, GMO, Fair trade, eller e-nummer i livsmedel. De uttalar sina uppfattningar tydligt. De är inte nermalda och förstörda av ”lagom”, som många i vuxenlivet, utan kombinerar fakta och engagemang i hygglig balans.
   
 5. Hur har boken tagits emot?
  – Vi hade en presentationsdag när den kom ut, med alla som varit med. Det var rörande att se gymnasisterna hålla sin egen produkt i handen. Sedan har boken diskuterats på Vetenskapsfestivalen i Göteborg då vi ordnade en debatt mellan skolelever och kommunpolitiker. Eleverna har också presenterat boken vid egna pressträffar och kontaktat sina lokala bibliotek.
   
 6. Vilka är de viktigaste lärdomarna?
  – För eleverna: Att hålla tider i en produktionsprocess och att ta tag i ett ämne som fordrar att man läser in sig och inte flummar iväg. För mig: Att skolan är en komplex värld. Man måste både ämnesmässigt och tidsmässigt anpassa sig till skolans arbetssätt och inriktning. Om man kommer utifrån kan man uppfattas som en ”besserwisser” annars.

Åke Magnusson

är pensionär, författare och forskare vid Institutet för innovation och samhällsförändring på Handelshögskolan i Göteborg. Boken Mat! (Tre Böcker Förlag) kom till genom ett samarbete mellan Global Forum, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Sida, Göteborg & Co, Coop Medlem Väst och LRF Västra Götaland.

ur Lärarförbundets Magasin