Läs senare

Tack och på återseende!

av Johanna Ulrika Orre
01 Maj 2018
01 Maj 2018
Johanna Ulrika Orre
chefredaktör

Läxors vara eller icke vara är en riktig krutdunksfråga i skolan. De som är för ser hemuppgifter som en självklar del av undervisningen, de som är emot ser dem som en lika onödig tradition. När krutröken har lagt sig syns dock att frågan om läxors vara eller icke vara är för enkelt ställd, även hemuppgiftens utformning måste vägas in i ekvationen om målet är ökat lärande.

Den forskning som finns visar att färdighetsläxor, det vill säga hemuppgifter som går ut på att öva extra på något som redan har gåtts igenom på lektionerna, är bland den mer effektiva typen av läxor. Praktiska läxor är ofta av den sorten. Ändå är det vanligt även i praktisk-estetiska ämnena att bara ge teoretiska hem­uppgifter. Och i den allmänna debatten pratas lite, för att inte säga inget, om praktiska läxor. Därför har vi valt att djupdyka ner i just dem i det här numret. Trevlig läsning!

Med det får jag tacka så mycket, både för mig som chefredaktör och för tidningen miVIDA som nu läggs ner för att till hösten bli en del av Lärarförbundets nya grundskoletidning.

Jag hoppas att tiden med miVIDA har varit lika intressant och upplysande för dig som läsare som den har varit för oss bakom kulisserna!

ur Lärarförbundets Magasin