Tema
Bild: Saga Bergebo
Läs senare

Djupdykning: Betygsättning

När betygsbesluten är extra svåra

25 Feb 2018

Nä, Lgr 11 löste inte alla betygsproblem. I den här Djupdykningen söker vi med Skolverkets hjälp svar på några av svårigheterna som är specifika för ämnena hem- och konsumentkunskap och idrott och hälsa. Vi möter också två lärare som berättar hur de jobbar för att lösa två vanliga betygsproblem och pratar med en betygsexpert som anser att kunskapskraven inte används på rätt sätt.

ur Lärarförbundets Magasin